Feb 14, 2013

openSUSE Forums: openSUSE 12.3 NL Launch Party

openSUSE Forums
openSUSE Forums
openSUSE 12.3 NL Launch Party
Feb 14th 2013, 14:52

Dag allemaal,

Zoals jullie hierboven al zien, is openSUSE 12.3 "coming soon". Om jullie al ruim van tevoren de gelegenheid te geven, hierbij al vast de programmapagina: https://nl.opensuse.org/openSUSE:Lau...12.3#Programma Je kunt je daar ook aanmelden. We zijn op dit moment nog bezig een datum te prikken waarop genoeg community leden kunnen om een programma te vullen. Volg het nieuws op de genoemde link. Zodra er een datum vastligt, zullen we die hier ook melden.

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

No comments: