Feb 12, 2013

openSUSE Forums: Interne HD r/w rechten

openSUSE Forums
openSUSE Forums
Interne HD r/w rechten
Feb 12th 2013, 09:33

Heb een HD ingebouwd waar ik geen schrijf rechten op kan krijgen Het is de volgende HD.

Code:

Schijf /dev/sdb: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 koppen, 63 sectoren/spoor, 60801 cilinders, totaal 976773168 sectoren
Eenheid = sectoren van 1 * 512 = 512 bytes

Sectorgrootte (logischl/fysiek): 512 bytes / 512 bytes
in-/uitvoergrootte (minimaal/optimaal): 512 bytes / 512 bytes
Schijf-ID: 0x0003455c

 Apparaat Opstart  Begin      Einde    Blokken  ID  Systeem
/dev/sdb1            2048  976773119  488385536  83  Linux

Hij is volgens mij gemount:
Code:

/dev/sdb1 on /media/2ea20ba1-356b-4d5e-aaf7-385925896577 type ext4 (rw,nosuid,nodev,relatime,data=ordered,uhelper=udisks)
Maar in de Fstab kom ik hem niet tegen.
Code:

cat /etc/fstab
/dev/disk/by-id/ata-INTEL_SSDSC2CT120A3_CVMP2363022G120BGN-part6        swap    swap    defaults 0 0
UUID=a54dfec4-f99b-4847-9175-52cdd85bf468      /      btrfs  defaults 1 1
/dev/disk/by-id/ata-INTEL_SSDSC2CT120A3_CVMP2363022G120BGN-part5        /boot  ext4    acl,user_xattr 1 2
UUID=6ff34072-2b17-440c-9efb-8a9aa7e53fc3      /home  btrfs  defaults 1 2
proc    /proc  proc    defaults 0 0
sysfs  /sys    sysfs  noauto 0 0
debugfs /sys/kernel/debug      debugfs noauto 0 0
usbfs  /proc/bus/usb  usbfs  noauto 0 0
devpts  /dev/pts        devpts  mode=0620,gid=5 0 0
/dev/disk/by-id/usb-058f_6387_12111101040964-0:0-part1  /media/USB      ext4    acl,user_xattr,nofail 1 2
192.168.1.17:/volume1/opensuse  /home/pieter1602/opensuse      nfs    defaults 0 0

Ik zou graag wat hulp om lees en schrijf rechten over de HD te krijgen.:\

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

No comments: